ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ INOX Φ80 (13)

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ Φ120 ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (11)

καπνοδοχοι ΙΝΟΧ Φ130 mm ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (καταλληλοι PRITY) (13)

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ Φ130-180 ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (14)

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ Φ150 ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (13)

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ Φ150-200 ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (13)

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ Φ200 ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (13)

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ Φ200-250 ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (13)

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ Φ250 ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (14)

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ Φ250-300 ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (16)